Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Projecten op maat

 

Voor bedrijven en instellingen ontwikkelt Mens & Intuitie workshops of projecten op maat. Aan de hand van vraag- en doelstelling wordt een aanpak ontwikkeld waarbij effectiviteit voorop staat. Onze geleide meditaties worden op maat vormgegeven. Meditatie is daarbij geen verloren tijd, maar draagt bij aan meetbare vermindering van stress, het voorkomen van burn-out en lichamelijke klachten alsmede inzicht in eigen persoonlijke en spirituele processen gekoppeld aan de omgeving van de organisatie. De workshops worden op lokatie van de opdrachtgever verzorgd, maar kunnen ook bij Mens en Intuïtie in Hoevelaken uitgevoerd worden. 

De toepassingsvelden zijn divers: voor onderwijs, de zorg, re-integratie trajecten, ondersteuning bij veranderingsprocessen, stervensbegeleiding, hooggevoeligheid....  

Effectiviteit


De laatste jaren zijn uiteenlopende meditatievormen nader onderzocht, en zijn significante resultaten aangetoond. Voorbeelden hiervan zijn Mindfulness en Vipassana.

De meditaties van Mens & Intuïtie vinden hun oorsprong ondermeer in, of zijn vergelijkbaar met Mindfulness en Vipassana, maar gaan een aantal belangrijke stappen verder. 
Een belangrijk uitgangspunt in onze opleiding is dat bewustzijn niet zozeer een mentale cq cerebrale activiteit of gevolg is, maar ook op lichaamsniveau wordt geactiveerd. Zoals een lichaam temperatuur of nattigheid voelt, zo heeft een lichaam ook (lokale) voelsprieten die gevoelens en emoties registreren en opslaan. Door aan de hand van ons lesprogramma het lichaam beter te leren kennen wordt de signaalfunctie geactiveerd, en kan tevens worden waargenomen of er spanning of lading wordt vastgehouden op fysiek niveau.

Ieder mens bouwt tijdens zijn leven ervaringen op, en die worden niet alleen opgeslagen in het hersengebied, maar dus ook -als lading- op lichaamsniveau. Deze ervaringen of gekleurde bril uit het verleden kleuren de huidige waarneming. Met gerichte meditaties wordt de lading stukje bij beetje losgelaten, en ontstaat er een meer zuivere en actievere waarneming van gevoel en emoties. Je hoeft niet meer te twijfelen aan wat je waarneemt, en het vraagt ook geen actieve houding of aandacht meer. Net zoals je je lichaam niet hoeft te vertellen om temperatuur te voelen of nattigheid; evenzo hoef je je lichaam niet te vertellen om gevoelens te registreren.

Waar Mindfulness zich ondermeer concentreert op het accepteren van negatieve of positieve gevoelens, gaat Mens & Intuïtie een belangrijke stap verder en transformeren we de lading van gevoelens. Het label goed of slecht is een maatschappelijke conventie of een persoonlijke overtuiging gebaseerd op opvoeding of omgeving. Alhoewel op persoonlijk niveau diep en intens gevoeld, op basis van zelfonderzoek en doorgronden blijkt dat labels als goed en slecht op zijn minst artificieel zijn, en in de praktijk sterk gerelativeerd kunnen worden in een persoonlijk transformatieproces.

Interviews: toepassingen in de praktijk


In onze nieuwsbrieven worden regelmatig interviews gehouden met onze cursisten, die vertellen over hun ervaringen en hoe ze ons programma toepassen in hun dagelijkse praktijk. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld  Miriam (huisarts), Mathieu (sales manager), Harm Jan (longchirurg) of Yvette (danseres).

Mens & Intuïtie


M&I is opgericht in 1985, en verzorgt opleidingen in Intuïtieve Ontwikkeling,  Healing, Reading en Lightworker. Met als uitgangspunt het bekende “onderbuikgevoel”, is in al die jaren een gestructureerd lespakket samengesteld die alle aspecten van intuïtie en energetisch werk onderzoekt en onderwijst.  Talloze cursisten hebben een of meerdere jaren de opleiding gevolgd. Cursisten uit alle geledingen van de samenleving, van alle leeftijden.

Effectief Maatwerk voor bedrijven en instellingen


Ons maatwerk wordt geleverd door telkens een doelgericht team samen te stellen: ervaren professionals uit ons docententeam, die samenwerken met ervaringsdeskundigen uit de wereld van de opdrachtgever. Meditatie is niet een abstracte of "lege" werkvorm, maar een doelgerichte aanpak, met meetbaar effect in toename van werkplezier, creativiteit en welzijn. Naast geleide meditaties maken we ondermeer gebruik van werkvormen als coaching, systeem/familie opstelling en yoga.

Neem contact op met directeur Antoine Teeuwsen voor de mogelijkheden.
 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign